0
  • 0,00 €
  • REKISTERÖIDY / KIRJAUDU

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (532/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Suomen Urheilumuseosäätiö (jäljempänä Urheilumuseo)
Vanha talvitie 3 C, 7 krs.
00580 Helsinki
Y-tunnus: 0202320-6

Rekisteriä hoitava henkilö:
Pia Arvo
puhelin: +358 40 532 1688
sähköposti: etunimi.sukunimi@urheilumuseo.fi

Rekisterin nimi
Suomen Urheilumuseosäätiön verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisterin tarkoitus on Urheilumuseon verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Urheilumuseon verkkokaupan toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastointiin ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Urheilumuseon verkkokaupan oman mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin pitämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

Rekisterin luovutus ja suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Rekisteri sijaitsee Urheilumuseon verkkokaupan teknisen palveluntarjoajan ylläpitämällä salasanasuojatulla palvelimella.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Urheilumuseon asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin pyritään vastaamaan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluessa.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.